Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

Szkoła promująca szkolne kluby sportowe

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 20 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła promująca szkolne kluby sportowe” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.