Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

Szkoła promująca szkolne kluby sportowe

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 września 2020 r. do 15 lutego 2021 r.Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła promująca szkolne kluby sportowe” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.