Szkoła promująca szkolne kluby sportowe VI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła promująca szkolne kluby sportowe VI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 kwietnia 2019 r. do 30 października 2019 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty Szkoła promująca szkolne kluby sportowe” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów szkolnych klubów sportowych. Konkurs adresowany jest do uczniów każdego poziomu edukacyjnego.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania certyfikatu „Szkoła promująca szkolne kluby sportowe” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 4 spośród 11 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Zorganizowanie spotkania uczniów ze sportowcem/regionalnymi przedstawicielami sportu pt. „Blaski i cienie życia zawodowego sportowca”. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką szkolną/lekarzem/dietetykiem nt. „Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia” oraz „Zaburzenia stanu zdrowia związane z nieprawidłowym odżywianiem oraz jego wpływ na kondycję fizyczną”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu, w ramach którego przeprowadzone zostaną zawody w kilku wybranych dyscyplinach, z podziałem na grupy wiekowe. Zawody powinny być poprzedzone dyskusją na temat tego, jaki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ma aktywność ruchowa. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach SKS. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o sporcie pt. „Polscy olimpijczycy”. W konkursie powinno wziąć udział 5 trzyosobowych drużyn. Do obowiązków szkoły należy przygotowanie regulaminu, pytań oraz dyplomów. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Nakręcenie krótkiego filmiku (ok. 5 min.) na temat zachowań fair play w sporcie. Ocena na podstawie sprawozdania, filmiku (może być również link, jeżeli jest zamieszczony na stronie szkoły) przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów sportowych, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności z zakresu sztuk walki, gimnastyki, tańca, żonglowania… Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką/ratownikiem medycznym …w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pomocy w przypadku kontuzji czy urazu. Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie ogólnoszkolnego biegu na orientację. Uczestnicy biegu powinni w momencie startu dostać mapę oraz kilka wskazówek – podpowiedzi (mogą być one w formie zagadek, rysunków, krótkich opisów). Ocena na podstawie sprawozdania, wyników, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zorganizowanie turnieju par (rodzic + dziecko) w dowolnej konkurencji sportowej (wyniki pary są sumowane) Do obowiązków szkoły należy przygotowanie regulaminu, oraz dyplomów. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego klubu sportowego”, który w okresie od 17.04.2019 r. do 30.06.2019 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).


Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 kwietnia 2019 r.

 1. Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie oraz uczniowie.
 2. Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 30 października 2019 r.
 3. Adres jury konkursu Szkoła promująca szkolne kluby sportowe Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@klub-sportowy.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!