Opiekun Szkolnego Klubu Sportowego III edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Opiekun Szkolnego Klubu Sportowego III edycja

realizowanym w okresie od 21.05.2018 r. do 21.10.2018 r.

z przerwą wakacyjną (lipiec-sierpień)

Zapisy na kurs przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 r.

Program kursu:
 1. SKS/UKS – prawo i praktyka.
 2. Rola i zadania opiekuna SKS/UKS.
 3. Sportowe zajęcia pozalekcyjne. Rola nauczyciela jako animatora czasu wolnego.
 4. Aktywny wypoczynek w gronie rodziny. Rola rodziców w kształtowaniu codziennych zdrowych nawyków dziecka.
 5. Zdrowe wybory – czyli kształtowanie właściwych zachowań dziecka w czasie posiłku. Nieprawidłowości w żywieniu dzieci. Konsekwencje zdrowotne wynikające z błędów żywieniowych.
 6. Względy BHP na zajęciach oraz pierwsza pomoc w przypadku kontuzji czy urazu.
 7. Wspieranie sportu przez samorząd. Dotacje na realizację zadań publicznychw zakresie kultury fizycznej i sportu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.